Thuis

Mama Luca.

 Zij houdt van taal, verhalen, wol en zijde.

Haar naam is Licht. Agnes Licht. In 1960 werd ze geboren als oudste dochter van Gerrit en Ineke Licht- Botter in Velp, Gelderland.Ze is ook: kleindochter van, zus van, nicht van, vrouw van,schoondochter van, moeder van, stiefdochter en vriendin van.

Het moeder zijn gaf haar nieuwe levenskracht en inspiratie. Vandaar: Mama Luca.

Na en tijdens werkzame jaren als student en docent Nederlandse taal- en letterkunde leerde ze oude en ambachtelijke technieken om vooral wol en zijde te verwerken. Uit dat ambacht kwam soms ook kunst voort. En schrijfsels, want de drang om te schrijven over wat haar bezighoudt en verhalen te vertellen die erom vragen verteld te worden, is ingebakken. Ze houdt  van de materialen en de vele mogelijkheden die wol, zijde, vilt, water, zeep, de viltnaald en haar handen en fantasie bieden om iets praktisch of iets moois te maken. Met kennis van zaken, inspiratie en met liefde bezig zijn biedt de ene keer rust en vrede, meditatie in een hectische wereld. Een andere keer een heel spannende uitdaging om ook in textiel een verhaal te vertellen.

Zij  leeft met wol en woorden.

 

In English: She loves language, stories, wool and silk.

Her name is Licht. Agnes Licht. Daughter of Gerrit en Ineke Licht- Botter from Rozendaal in Gelderland, she was born in 1960. Also: granddaughter of, sister of, niece of, wife of, mother of and friend of.

Being a mother gave new inspiration and spirit. Hence the name: Mama Luca.

After and during her working years as a student and teacher in Dutch language and literature, she learned old crafts to work with wool and silk. Sometimes art was born. And writing, because the urge to write about what she had on her mind and tell stories that wanted to be told is ingrained. She loves the materials and the many possibilities that wool, silk, paper and felt, water, soap, the felting needle and her hands and imagination offer to make something useful or beautiful. Being occupied with knowledge, inspiration and love gives peace and rest, meditation in a hectic world. On other occasions it offers an exciting challenge to tell a story in textiles.

She lives with wool and words.

 

 

En francais: Elle aime langue, histoires, laine et soie.

Son nom est Licht. Agnes Licht. Fille de Gerrit et Ineke Licht-Botter de Rozendaal à Gelderland, elle est née en 1960. Aussi: Petite fille, soeur, niece, femme, mère et amie de.

Etant mère lui a  donnée nouvelle esprit et inspiration. Ainsi: Mama Luca.

Après et pendant ses années de travail en tant qu’étudiant et enseignant la langue et la littérature néerlandaise, elle a appris les techniques anciennes et traditionnelles. Surtout sur laine et soie. Parfois sortit art. Aussi des écrits, parce que le besoin d’écrire sur ce que est dans son esprit est là. Elle aime les matériaux et les nombreuses possibilités de la laine, de la soie, de papier et feutre, de l’eau, du savon, aiguille à feutrer et ses mains et d’imagination pour faire quelque chose de pratique ou quelque chose de beau. Au travail la connaissance, l’inspiration et l’amour offrent un moment de paix et de méditation calme dans un monde agité. Une autre fois, un défi très excitant à raconter une histoire textile.

Elle vit avec laine et paroles.